Jump to content

Barnsäkerhet

Säkra barntransporter i ambulans har historiskt sett varit en stor utmaning.

Små barn kräver en speciell typ av produkter för transport på ett säkert sätt.
Ferno Norden erbjuder marknadens mest populära produkter när det kommer till säkra barntransporter i ambulans, Kangoofix och Pedi-Mate.

© 2024 Ferno Norden