Jump to content
Adobe Stock 329087251

Desinfektion och smittskydd

med Hygienskåp Ozon

Ett flertal olika verksamheter är beroende av enkel och effektiv desinfektion av textilier och utrustning utan att behöva montera isär den. Vår lösning är hygieneskåpet Ozon a40Medi, som används av bland annat polisen, sjukvården, räddningstjänster, omsorgssektorn, förskolor och idrottsmiljöer.

När det är lätt att desinficera gör du det oftare!

Hygio

Hygieneskåpet

Mycket utrustning kan vara svår att desinficera eftersom den inte tål desinfektionsmedel, höga temperaturer eller tvätt/tvättmaskin. I vårt hygieneskåp kan du desinficera kläder, skor, skyddsvästar, andningsskydd och hjälmar. 

Du kan också hantera elektronik som datorer, kommunikationsutrustning och mätutrustning. Hygieneskåpet är tillverkat i Finland och är CE-märkt.

Fördelar med hygieneskåpet Ozon a40Medi:

  • Kan användas för rengöring av kläder, utrustning och arbetsredskap. Ozon ger en luktneutralisering och desinficering då den avdödar mikroorganismer som bakterier, virus, sporer och mögel. 
  • Ozonets renande egenskaper används inom flera områden idag. Det används bland annat för att reducera mängden fett i ventilationskanaler i storkök, för att minska lukten från fettavskiljare, för att luktsanera fordon, miljörum, hotellrum och bostäder. Ozon används också för att desinficera luft eller vatten i olika tekniska processer.
  • Hygienskåp a40Medi har anpassade program och högre desinfektionseffekt och kan därför användas för olika typer av utrustning.
  • Hygienskåp a40Medi är mycket lätt att använda. Lägg in föremålen som ska behandlas i skåpet så att luften kan cirkulera mellan dem. Välj program på panelen och tryck på start. LED-lamporna visar programmets förlopp och när det är färdigt. Dörrens låses automatiskt under behandlingen.
  • Hygienskåpet a40Medi kan användas i alla vanliga torra och varma lokaler. Det är tyst, och placeras ofta i hallar, tvättrum eller garage. Rengöringsprocessen sker i ett slutet system och skåpet ska inte anslutas till något ventilationssystem. Ozon bildas av syret i skåpet och neutraliseras tillbaka till syre innan skåpet kan öppnas igen.
Adobe Stock 257322661

Polisen

Varje dag utsätts polisen för situationer där smittämnen, utsöndringar och skadliga kemikalier som kan hota deras hälsa. Mycket av den utrustning som polisen använder är varm och svettbringande, som till exempel skyddsvästar och hjälmar. Den utrustningen är också svår att tvätta i maskin. Det är inte trevligt att arbeta och träffa människor i utrustning som luktar och inte känns ren. Genom att ozonbehandla utrustningen tar man bort ingrodda lukter, förstör smittämnen och neutraliserar de flesta hälsoskadliga kemiska föreningar.

Hygienskåp ozon a40Medi kan användas för att desinficera kläder, skor, skyddsvästar, andningsskydd och hjälmar. Det kan även användas för att behandla elektronik, som till exempel datorer, radiotelefoner och mätutrustning. Efter behandlingen kan man använda dem direkt.

Adobe Stock 787343365

Räddningstjänsten

Räddningstjänstens kläder och utrustning bär ofta spår av sot, rök och bränsle som är svårt att få bort. Lukten av sot och bränsle sitter kvar trots att kläderna och utrustningen tvättats. PAH (Polycykliska aromatiska kolväten) utgör en extra exponeringskälla i räddningstjänsten och är en hälsorisk för hela personalen. Ozon har en neutraliserande effekt på PAH som är kraftigt cancerframkallande och ett stort problem för framför allt räddningstjänstpersonal som utsätts för detta i samband med arbetsinsatser. 

Hygienskåp ozon a40Medi neutraliserar lukter, PAH, bakterier, virus, sporer och mögel. Utan att slita på utrustning och kläder. Erfarenhet visar att Hygienskåp ozon a40Medi kan spara hundratusentals kronor om året eftersom man kan återanvända förorenad, men i övrigt användbar utrustning som annars hade kasserats. Efter behandlingen kan man använda dem direkt.

Shutterstock 1985507396

Sjukvården

Inom sjukvården är det ibland svårt att hålla en god hygiennivå för både patienter och personal. Utrustning kan ofta vara svårt att desinficera då de inte tål höga temperaturer, desinfektionsmedel eller traditionell tvätt. Hygienskåp ozon a40Medi kan användas för att desinficera alla slags arbetskläder, skor och utrustning, som till exempel vakuumsplintar, lyftselar, täcken och väskor. Det som många använder, men som är svårt att göra rent. 

Programmen är effektiva och desinficerar förutom bakterier och virus även sporbildande mikrober och mögel. Sensitive-programmen kan också användas för att behandla elektronisk utrustning, som till exempel telefoner, datorer, tangentbord och defibrillatorer. Efter behandlingen kan man använda dem direkt.

Adobe Stock 553231584

Barnomsorg

Att förhindra spridning av olika infektioner är en viktig del av personalens arbete när man arbetar med barn. Barn är ombytliga och leker med många olika leksaker och föremål under en dag, det bidrar också till att infektioner lätt sprids. Därför är det viktigt med regelbunden och effektiv rengöring. Magsjuka, influensa och förkylningar sprids snabbt inom barnomsorgen. Det är svårt att rengöra leksaker, böcker, pysseltillbehör, rollspelskläder, täcken och kuddar eftersom de inte tål höga temperaturer, desinfektionsmedel eller ibland inte ens tvätt i vatten. 

Med Hygienskåp ozon a40Medi kan man däremot enkelt fräscha upp och desinficera dem både i en akut situation och som en regelbunden rengöringsrutin. Efter behandlingen kan man använda dem direkt.

Frågor? Kontakta oss direkt!

Ferno norden 12
qr code for Svante Lagerlöf
Name
Svante Lagerlöf
Position
Product Specialist
E-mail
svante@fernonorden.com
Phone
+46 0 520 420 205
Anna
qr code for Anna Tranberg
Name
Anna Tranberg
Position
Product Specialist
E-mail
anna@fernonorden.com
Phone
+46 0 520 420 200
Ferno norden 9
qr code for Anders Åberg
Name
Anders Åberg
Position
Customer Service Manager
E-mail
anders@fernonorden.com
Phone
+46 0 520 420 200
Ferno norden 18
qr code for Pierre Kördel
Name
Pierre Kördel
Position
General Manager
E-mail
pierre@fernonorden.com
Phone
+46 0 520 420 201

© 2024 Ferno Norden