Jump to content
Mg 3827 2 20220511093004 OPT

Områden

I krävande situationer kan utrustningen göra skillnad. När det gäller liv och död behöver du kvalitet som du kan lita på. Därför har flera av våra produkter tagits fram i nära samarbete med professionella aktörer inom akut, räddning och säkerhet.

Bariatriska/överviktiga patienter icon

Bariatriska/överviktiga patienter

Genom nära samarbete med kunder under flera decennier har Ferno Norden sett att hanteringen och förflyttningen av överviktiga/bariatriska patienter har fått allt större fokus. Därför kan vi erbjuda ett brett utbud av produkter speciellt utformade för att säkerställa en trygg och ergonomisk förflyttning av dessa patienter.
Desinfektion och smittskydd icon

Desinfektion och smittskydd

Ett flertal olika verksamheter är beroende av enkel och effektiv desinfektion av textilier och utrustning utan att behöva montera isär den. Vår lösning är hygieneskåpet Ozon a40Medi, som används av bland annat polisen, sjukvården, räddningstjänster, omsorgssektorn, förskolor och idrottsmiljöer.
Industri och byggmiljö icon

Industri och byggmiljö

Räddning, evakuering och första hjälpen - Att ha ett aktivt förebyggande arbetsmiljöarbete och krisberedskapsplan är ett lagkrav som innebär att man med jämna mellanrum behöver se över den utrustning man kan komma att behöva i händelse av en olycka eller en krissituation på arbetsplatsen.
Militär och civil beredskap icon

Militär och civil beredskap

Ferno Norden Military Systems är dedikerade och specialiserade inom beredskap och evakuering från skadeplatsen till avancerad behandling. Med gedigen erfarenhet och ett brett utbud erbjuder vi en helhetslösning som inkluderar medicinskt förbrukningsmaterial, traumaprodukter, medicinsk utrustning, IFAKs, utbildning och logistiklösningar.
Offentliga miljöer icon

Offentliga miljöer

Ferno Norden är specialiserade på frågor som rör säkerhet, förflyttning, evakuering och sjukvårdsutrustning. Vår utrustning används dagligen i verksamheter med höga krav, såsom inom ambulanssjukvård, räddningstjänst, polis och Försvarsmakten.
Vårdhem och hemsjukvård icon

Vårdhem och hemsjukvård

Välkommen till Ferno Norden, vi har under de senaste 40 åren arbetat nära våra kunder i de nordiska länderna med frågor som rör säkerhet, förflyttning, evakuering och sjukvårdsutrustning.
Patienthantering och ergonomi icon

Patienthantering och ergonomi

Patienthantering är ett brett begrepp och innefattar många typer av produkter och hjälpmedel för framför allt prehospital patienthantering där situationerna varierar kraftigt. Förutom ambulansbårar så tar man idag i större utsträckning patienten till ambulansbåren i stället för båren till patienten.
Räddning i extrema miljöer icon

Räddning i extrema miljöer

Det är svårt att beskriva räddningsutrustning för räddningsuppdrag i generella termer då det kan röra sig ifrån allt ifrån vattenräddning, fjällräddning, höghöjdsräddning, räddning i otillgänglig terräng samt i till exempel slutna utrymmen.
Säkerhet på väg och i trafik icon

Säkerhet på väg och i trafik

Här hittar du produkter som vi har valt ut för att skapa en säker arbetsplats för dig som påkallar fri väg eller arbetar i trafikerad miljö.
Idrottsanläggningar, badhus och sporthallar icon

Idrottsanläggningar, badhus och sporthallar

Att besöka en sporthall eller ett badhus som inte har en hjärtstartare (AED) eller ett första hjälpen kit tillhör nog ovanligheterna. Vi på Ferno Norden tar detta ett steg längre och tittar ofta på helhetslösningar utifrån vår långa erfarenhet inom akutsjukvården och räddning.
Stoppa blödningen (STB) icon

Stoppa blödningen (STB)

Stop the Bleed STB (Stoppa blödningen) är ett koncept för att göra hela samhället bättre rustat att ge kvalificerad, livräddande hjälp vid massiv blödning. Konceptet handlar om att göra kunskap om denna typ av första hjälpen lika allmänt spridd som kunskap om hjärt- och lungräddning.

© 2024 Ferno Norden