Jump to content
Ferno Norden vegg

Om Ferno Norden Sverige AB

Vi på Ferno Norden har sedan 1982 arbetat i nära utvecklande samarbete med våra kunder. Vår utrustning används dagligen i verksamheter med höga krav på säkerhet,  kvalitet och funktion. Våra primära kunder är ambulanssjukvården, räddningstjänsten, polisen, civilförsvaret och försvarsmakten. Vi växer även inom industrin, offentliga miljöer, vårdinrättningar och den privata marknaden.

Ferno Norden AB ingår i en nordisk koncern med huvudkontor i Norge. I koncernen finns dotterbolag i alla nordiska länder under koncernnamnet Ferno Norden. Globalt finns Ferno international respresenterat i de flesta av världens länder. Det nordiska och internationella nätverket ger oss en bred kunskap och kompetens.

Allfa och Force är egna varumärken som utvecklats och produceras i Sverige. Utöver våra egna produkter har vi ett noggrant urval av produkter som skapar en genomtänkt och fungerande produktportfölj inom hela vårat breda marknadssegment. Vår personal är noga utvald för att kunna möta våra kunders krav, ofta med bakgrund och erfarenhet av akutsjukvård. Vi är ett personalpolitiskt sunt företag och all personal anställd i Sverige omfattas av kollektivavtal.

I Sverige finns kontor och servicelager i Trollhättan för snabb support och service. Vi ger alltid fri support på våra produkter och i rimlig omfattning, kostnadsfri produkt-introduktion samt utbildning på plats hos kunden då det önskas. Service och garanti finns på alla våra produkter.

Vid eventuella problem eller reklamationer har vi som policy att alltid lösa problemet för slutanvändaren så smidigt som möjligt. Detta trots att många av produkterna säljs via ombud/specialfordonsbyggare. Vår syn är att samhällsbärande funktioner som inte ska drabbas av onödiga stillestånd eller kostnader.

Nature 3294632 1920

Vårt hållbarhetsarbete

Tillsammans gör vi skillnad!

Vårt hållbarhetsarbete följer och bygger på FN:s Agenda 2030, som består av 17 globala mål för hållbar utveckling som syftar till att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhällen.

Ferno Norden är inte bara en ledande aktör inom vårt verksamhetsområde; vi ser oss även som en rådgivare  och pådrivare för det gröna skiftet. Vår vision är att proaktivt bidra till FN:s hållbarhetsmål och genom samarbete, innovation och ansvarstagande verka för en bättre framtid.

4. GOD UTBILDNING

Vi prioriterar att stärka och bredda kompetensen hos våra medarbetare, både inom de områden där vi producerar och levererar produkter samt inom generell utbildning och personlig kunskapsutveckling. Vårt mål är att främja en hög utbildningsnivå och ständigt lärande. 

8. ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT

Vi strävar efter att matcha våra medarbetares kompetens med arbetsuppgifter som inte bara passar dem, men även utmanar och utvecklar dem vidare. Som företag siktar vi på att både ekonomiskt och socialt växa på ett hållbart sätt, vilket säkerställer en trygg arbetsmiljö för våra anställda samt stabilitet och pålitlighet för våra kunder långt in i framtiden

9. HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER OCH INFRASTRUKTUR

Vikten av hållbar industri, innovation och infrastruktur. Med detta i åtanke engagerar vi aktivt våra medarbetare i vår dagliga verksamhet för att tillsammans driva innovation och skapa hållbara produkter och tjänster för våra kunder. Vår ambition är inte bara att leverera; vi strävar efter att vara en ledande aktör i omställningen mot ett mer hållbart näringsliv. 
Genom att fokusera på effektiv resursanvändning, miljövänlig teknik och hållbara produktionsmetoder, bidrar vi aktivt till en mer hållbar industriell framtid.

12. HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION

Vi fokuserar på att säkerställa att våra material kan återvinnas och återanvändas. Vi strävar efter att erbjuda produkter där största möjliga andel material som används under produktionen kan återvinnas och vi erbjuder våra kunder ett program där de kan lämna tillbaka varan till oss för återvinning och/eller återanvändning. Vi sätter tydliga och entydiga mål för att minska mängden avfall före, under och efter produktionen och vi strävar efter att vara en drivande kraft för hållbara system för offentlig upphandling.

17. GENOMFÖRANDE OCH GLOBALT PARTNERSKAP

På Ferno Norden inser vi att framstegen mot hållbarhetsmålen kräver konkreta handlingar och genuina partnerskap. Därför har vi infört strikta hållbarhetskrav för våra leverantörer och partners, säkerställande att alla vi arbetar med delar vår vision och vårt åtagande. Vår relation med Ferno internationellt är en kärnkomponent i detta arbete. Tack vare detta globala samarbete kan vi dyka djupare in i specifika utmaningar som vår bransch står inför. Genom att dela bästa praxis, forskning och innovationer med våra internationella kollegor, bidrar vi aktivt till utveckling av lösningar för att minimera branschens klimatpåverkan

ISO shutterstock 380288050

ISO och Ekomnett auktoriserade

Vårt kvalitets- och miljösystem uppfyller kraven enligt ISO9001 och ISO14001 och säkerställer ledning av all verksamhet som påverkar kvalitet och miljö. Ferno Mobility har rätt att installera och underhålla elektroniska kommunikationsnätverk (ekomnett) - ekomnett auktorisation ENA 8796.

Vårt omfattande sortiment av produkter vänder sig till allt från professionella räddningspersonal till privatpersoner och stora företag. Vi är stolta över kompetensen bland våra medarbetare, och är väldigt måna om att sätta oss in i och förstå kundernas behov.

Vårt team av produktspecialister, sjuksköterskor, bilmekaniker och ingenjörer delar med sig av sina erfarenheter för att utveckla optimala lösningar vad gäller prestanda, funktionalitet och kostnadseffektivitet.

Vårt engagemang inom produktlösningar.

Vi levererar produkter av hög kvalitet som passar den nordiska marknaden, vilket är möjligt tack vare våra etablerade relationer med leverantörer och tillverkare som delar vår hållbarhetsvision.

Genom att välja kvalitetsprodukter, som Fernos produkter, som kan återanvändas och återvinnas effektivt, minimerar vi avfallet och maximera produktens livscykel.

Vårt sociala ansvar

  • Ferno Norden eftersträvar en inkluderande arbetsmiljö där alla är välkomna.
  • Med en stabil ekonomisk bas kan vi helhjärtat prioritera och realisera våra hållbarhetsmål, vilket gagnar inte bara oss utan också våra kunder, medarbetare och leverantörer.

Kampen mot klimatförändringar

  • Exempelvis är vårt centrallager i Norge utrustat med energieffektiva lösningar som bergvärme och värmepumpar. Vi ser fram emot att integrera solpaneler och solfångare för att ytterligare förbättra vår energieffektivitet.

Hållbara transportlösningar

  • Vi optimerar våra transportbehov och strävar ständigt efter att minska vår miljöpåverkan, från valet av tjänstebilar till planeringen av kundbesök.

Kompetensutveckling

  • • Våra medarbetares kunskap och kompetens är avgörande för kvaliteten på de lösningar vi erbjuder. Vi investerar kontinuerligt i deras utbildning och ser till att de är uppdaterade med de senaste trenderna och teknikerna.

Certifiering

  • Vårt engagemang för kvalitet och miljö framträder tydligt i våra certifieringar enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Äganderätt

Ferno Norden Group är helägt av norska RAC Invest, som ägs av Gimlegruppen AS (45%), Terje Navjord AS (25%), Tor Kirkeng AS (25%) och John Erik Nilsen AS (5%). Dag André Gimle Johansen, som äger Gimlegruppen AS, är vd för både RAC Invest och Ferno Norden Group AS. Ägarna äger även RAC Group, som varit en aktiv ägare inom fordonsindustrin i Norden. Här ingår bland annat biluthyrning, bilglas, däckindustrin, fordonstillbehör och tillverkning av utryckningsfordon.

© 2024 Ferno Norden