Jump to content

Integritetspolicy

Ferno Norden AB behandlar personuppgifter om de personer som besöker och använder våra digitala plattformar och tjänster. Vi värnar om den personliga integriteten och eftersträvar en hög skyddsnivå vid all behandling av personuppgifter.

All behandling av personuppgifter inom Ferno Norden AB sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Denna integritetspolicy beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter och gäller för hemsida, mobila appar och plattformar i sociala medier (nedan ”Digitala Kanaler”). Genom att besöka/använda någon av våra Digitala Kanaler samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vad som framgår nedan.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all information som direkt eller indirekt tillsammans med andra uppgifter kan kopplas till en idag levande fysisk person. Det innebär att uppgifter som t.ex. namn och kontaktuppgifter utgör personuppgifter.

Vilken typ av personuppgifter samlar vi in och hur används de?

När du besöker/använder eller kommunicerar med oss i våra Digitala Kanaler kan vi komma att samla in uppgifter om dig som namn, postadress, e-postadress, mobilnummer och geografisk position. Om du anmäler dig till nyhetsbrev deltar i tävlingar eller liknande kan ytterligare personuppgifter som du väljer att lämna till oss behandlas. Personuppgifterna samlas in:

  • för att vi ska kunna kommunicera med dig,
  • för att administrera marknadsaktiviteter, samt
  • för att underhålla, utveckla och förbättra våra Digitala Kanaler och de plattformar som de tillhandahålls på.

Vi kan även komma att använda dina personuppgifter för direkt marknadsföring och kampanjerbjudanden eller för att informera dig om andra produkter och tjänster som vi erbjuder och som kan vara av intresse för dig.Om du inte vill ta del av sådan information, vänligen kontakta oss på privacy@fernonorden.com.

Säkerhet till skydd för personuppgifter

Vi värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och har i detta syfte vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

Begränsningar i utlämnande av personuppgifter

Vi kan anlita externa samarbetspartners att utföra uppgifter för vår räkning, exempelvis att hjälpa till med marknadsföring, analysera data och att tillhandahålla tjänster. Utförandet av dessa uppgifter kan innebära att våra samarbetspartners, både inom EU och utom EU, får tillgång till dina personuppgifter. Bolag som hanterar personuppgifter för vår räkning påläggs alltid att säkerställa en hög skyddsnivå för personuppgifterna. Vi kommer inte att sälja personuppgifter eller på annat sätt lämna ut dina personuppgifter i någon annan utsträckning än vad som beskrivits här.

Externa länkar

Denna integritetspolicy gäller för information som vi behandlar om dig inom ramen för våra Digitala Kanaler.

Våra Digitala Kanaler kan ibland innehålla länkar till externa hemsidor eller tjänster som vi inte kontrollerar. Om du följer en länk till en extern webbplats uppmanas du att ta del av de principer för personuppgiftsbehandling som gäller för den aktuella sidan.

Rätt till information

Du har rätt att när som helst begära att vi ska sluta att behandla dina personuppgifter, varvid vi kommer göra det om det inte finns någon lag eller annan föreskrift som ålägger oss att fortsätta behandla dem. Vänligen kontakta i sådant fall oss på privacy@fernonorden.com.
Du har även rätt att en gång per år, på skriftlig begäran undertecknad av dig, erhålla information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig samt att få eventuella felaktiga uppgifter rättade.

Därför använder vi cookies

Cookies är små textfiler som placeras på din dator eller mobiltelefon när du besöker en webbplats. Cookies hjälper våra Digitala Kanaler att känna igen din enhet och komma ihåg information om ditt besök (t.ex. önskat språk, teckenstorlek och andra inställningar).

Så avböjer du användningen av cookies

Du kan neka användningen av cookies genom att justera eller välja vissa inställningar i din webbläsare. Tänk på att du då kan förlora några användbara funktioner såsom personalisering av den Digitala Kanalen och "kom-ihåg-mig-funktioner”.

Kontaktinformation

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter är Ferno Norden AB. Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på privacy@fernonorden.com.

Cookie policy

1. Insamling av information
Vi samlar in information från dig när du registrerar dig på vår webbplats, loggar in på ditt konto, gör ett köp, deltar i en tävling och/eller när du loggar ut. Den insamlade informationen inkluderar ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer och/eller kreditkort.
Dessutom tar vi automatiskt emot och sparar information från din dator och webbläsare, inklusive din IP-adress, uppgifter om programvara och hårdvara och den begärda sidan.

2. Användning av information
Den information vi samlar in från dig kan användas för att: 

  • Göra din upplevelse personlig och tillgodose dina personliga behov
  • Tillhandahålla anpassade annonser
  • Förbättra vår hemsida
  • Förbättra vår kundservice och ditt behov av hjälp
  • Kontakta dig via e-post
  • Administrera en tävling, ett erbjudande eller en undersökning

3. E-handelssäkerhet
Vi är de enda som äger informationen som samlas in på den här webbplatsen. Din personligt identifierbara information kommer inte att säljas, utbytas, överföras eller delas vidare till något annat företag, i något syfte, utan ditt samtycke, förutom då så krävs för att uppfylla en begäran och/eller överföring, t.ex. för att skicka en beställning.

4. Utlämnande till tredje part
Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredje-part som hjälper oss att driva vår webbplats eller vårt företag, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell. Vi kommer om det är är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så. Allmänna uppgifter kan dock delas vidare till utomstående parter för marknadsföring, i annonssyfte eller andra ändamål.

5. Informationsskydd
Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Vi använder oss av avancerade krypteringsmetoder för att skydda känsliga uppgifter som överförs över internet. Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex. fakturering eller kundservice), får tillgång till personligt identifierbar information. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö.

Använder vi oss av cookies?
Ja. Våra cookies förbättrar tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare. Dessutom förbättrar våra cookies användarupplevelsen genom att spåra och målanpassa användarens intressen. Vår användning av cookies kopplas över huvud taget inte till personligt identifierbar information på vår webbplats.

6. Avsluta prenumeration
Vi använder den e-postadress du förser oss med för att skicka information och uppdateringar som angår din beställning, enstaka nyhetsbrev, relaterad produktinformation etc. Om du inte längre vill ta emot sådana meddelanden hittar du information om hur du avslutar prenumerationen i slutet av varje e-postmeddelande.

7. Samtycke
Genom att använda vår webbplats godkänner du vår cookie- och integritetspolicy.

© 2024 Ferno Norden