Jump to content

Replantat och organhantering

Våra Replantat produkter är avsedda för att kunna hantera, transportera och ta hand om amputerade kroppsdelar. I den prehospitala vården och akutsjukvården är Replantat produkterna avsedda att kunna förvara amputerade kroppsdelar under transport till specialistvård. Replantat produkterna skyddar och kyler ned den amputerade kroppsdelen. 
Andra verksamheter som använder Replantat produkterna är pappersindustrin, sågverk, sjöfart, vårdcentraler och liknande verksamheter. 

 

© 2024 Ferno Norden