Jump to content

Tillbaka till Produkter

Emergency

Hygienskåp Ozon a40Medi HYGIO

Hygienskåpet a40Medi är en unik lösning på ett väl beprövat koncept. 
 
Hygienskåpet a40Medi desinficerar textilier och redskap utan att behöva ta isär dem. Många redskap och hälsovårdstillbehör är svåra att desinficera då de inte tål desinfektionsmedel, höga temperaturer eller tvätt / tvättmaskin.
 
Hygienskåpet a40Medi kan användas för att desinficera kläder, skor, skyddsvästar och hjälmar. Man kan även behandla elektronik, som till exempel datorer, kommunikationsutrustning och mätutrustning.
Hygienskåpet a40Medi används av bland annat sjukvård, polis, räddningstjänst, omsorg, förskolor och idrottsföreningar m.m.
 
Efter ozonbehandlingen kan utrustningen användas direkt. Erfarenheten är att när det är lätt att desinficera saker, så gör man det oftare. 
 

Beskrivning

Genom att använda Ozon O3 som rengöring av kläder, utrustning och arbetsredskap. Ozon ger en luktneutralisering och desinficering då den avdödar mikroorganismer som bakterier, virus, sporer och mögel. Ozon har även en neutraliserande effekt på PAH (Polycykliska aromatiska kolväten) som är kraftigt cancerframkallande och ett stort problem för framförallt räddningstjänstpersonal som utsätts för detta i samband med insatser. 
 
Ozonets renande egenskaper används inom flera områden. Det används för att reducera mängden fett i ventilationskanaler i storkök, för att minska lukten från fettavskiljare, för att luktsanera miljörum, hotellrum, bostäder. Ozon används också för att desinficera luft eller vatten i olika tekniska processer
 
Hygienskåpet a40Medi har anpassade program och högre desinfektionseffekt och kan därför användas inom sjukvård, akutvård, räddningstjänsten och barn- och äldreomsorgen. Kläder/uniformer och utrustningen som kan vara svårt att få rena och desinficerade med traditionella metoder. 
 
Hygienskåpet a40Medi är mycket lätt att använda. Lägg in föremålen som ska behandlas i skåpet så att luften kan cirkulera mellan dem. Välj program på panelen och tryck på start. LED-lamporna visar programmets förlopp och när det är färdigt. Dörrens låses automatiskt under behandlingen.
 
Hygienskåpet a40Medi kan användas i alla vanliga torra och varma lokaler. Det är tyst, stör inte arbetet och släpper inte ifrån sig någon lukt. Det producerar ozon av luften i skåpet och neutraliserar det till vanligt syre igen innan programmet är slut. Rengöringsprocessen sker i ett slutet system och skåpet ska inte anslutas till något ventilationssystem.
 
Hygienskåpet a40Medi utvecklas och tillverkas i Finland och är CE-märkt.
 
Kontakta gärna oss för mer information om hur Ozonprocessen fungerar. Vi har flera studier och testprotokoll utifrån användningsområde. 
 
Användningsområden 
 
Akutsjukvård:  Inom akutvården är det extremt svårt att hålla en god hygiennivå för både patienter och personal. Redskapen utsätts för mycket fler smittämnen och andra föroreningar inom akutvården än inom den vanliga sjukvården.
 
Hygienskåpet a40Medi kan användas för att desinficera alla slags arbetskläder, skor och redskap, som t.ex. vakuumsplintar, lyftselar, täcken och redskapsväskor. Man kan desinficera textilier och redskap utan att behöva ta isär dem. Sensitive-programmen kan också användas för att behandla elektronisk utrustning, som t.ex. radiotelefoner, datorer och defibrillatorer. Efter behandlingen kan man använda dem direkt.
 
Räddningstjänst:  Räddningskläder och -utrustning bär ofta spår av sot, rök och bränsle som är svårt att få bort. Lukten av sot och bränsle sitter kvar trots att kläderna och utrustningen tvättats. De utgör en extra exponeringskälla och en säkerhets- och hälsorisk för hela personalen. Hygienskåpet a40Medi tar bort rester och underlättar och påskyndar desinficeringen. Med Hygienskåpet a40Medi kan man spara hundratusentals kronor om året eftersom man kan återanvända förorenad, men i övrigt användbar utrustning som annars hade kasserats.
 
Programmen i Hygienskåpet a40Medi är effektivare och tar bort rester av kolväte med bara en behandling. De effektiva programmen desinficerar även mögel och sporbildande mikrober. Sensitive-programmen kan även användas för att behandla elektronik, som t.ex. datorer, radiotelefoner och mätutrustning, utan några som helst begränsningar
 
Polis:  Varje dag utsätts polisen för situationer där smittämnen, utsöndringar och skadliga kemikalier hotar deras hälsa. Det räcker inte att tvätta kläderna i normala temperaturer för att ta bort dessa smittämnen. Mycket av den utrustning som polisen använder är varm och svettbringande och kan i många fall inte tvättas i maskin. Det är inte heller särskilt trevligt att arbeta eller träffa människor i unken utrustning.
 
Genom att ozonbehandla utrustningen tar man bort ingrodda lukter, förstör smittämnen och neutraliserar de flesta hälsoskadliga kemiska föreningar.
 
Med Hygienskåpet a40Medi kan man desinficera textilier och redskap utan att behöva ta isär dem. Efter rengöringen kan man använda dem direkt. Det kan användas för att desinficera kläder, skor, skyddsvästar, andningsskydd och hjälmar. Det kan även användas för att behandla elektronik, som t.ex. datorer, radiotelefoner och mätutrustning, utan några som helst begränsningar.
 
Barnomsorg:  Att förhindra spridning av olika infektioner är en viktig del av personalens arbete när man arbetar med barn.
 
Barnen tycker om att leka med leksaker och andra föremål, men det bidrar också till att sprida en hel del infektioner. Därför är det extremt viktigt med regelbunden och effektiv rengöring.
 
Det är svårt att rengöra leksaker, böcker, pysseltillbehör, rollspelskläder, täcken och kuddar eftersom de inte tål höga temperaturer, desinfektionsmedel eller ens vattentvätt. Med Hygienskåpet a40Medi kan man däremot enkelt fräscha upp och desinficera dem. Och efter behandlingen kan man använda dem direkt
 
Vård/Omsorg:  God hygien och en ren och fräsch omgivning höjer livskvaliteten och får både brukarna och personalen att trivas.
 
På äldrevårdsenheter och serviceboenden är det extremt viktigt att förhindra infektioner. Det räcker att förhindra en enda epidemi för att öka personalens och de boendes välbefinnande, spara pengar och till och med rädda liv.
 
Skåpet kan användas för att desinficera alla slags kläder, skor, textilier och redskap. Saker som t.ex. lyftslingor, rehabiliteringsredskap, sängskydd, täcken, kuddar och inredningstextilier fräschas upp och desinficeras med en gång. Sensitive-programmen kan också användas för att desinficera elektronisk utrustning som t.ex. blodtrycksmätare, tangentbord och telefoner.
 
Teknisk specifikation
 
 Standard utrustning                  Programtid
-4 trådkorgar                                  -1  timme
-3 hängare                                       -2 timmar
-4 hängare ribbor                         -6 timmar
-6 korta hängare
-1 hängare för rockar
-2 nycklar
- justerbara ben
 
Utvändiga mått:                           Invändiga mått:
-Höjd 1900 mm                             Höjd 1470 mm
-Bredd 550 mm                             Bredd 430 mm
-Djup 650 mm                                Djup   595 mm
-Vikt: 105kg
 
-Behöver ingen anslutning till ventilation.
-En sluten lufttom process neutraliserar ozon till vanligt syre i slutet på varje program vilket innebär att ozonlukt försvinner.
 
 
 

Produktinformation

  • Art. Nr 5070100
  • Leverantörens artikelnummer HYGIO-6017055-3-9003

© 2024 Ferno Norden