Jump to content

Hygienprodukter

Rutiner och material för en bättre hygien och en begränsad smittspridning är viktigt inom alla former av vård. 
I den prehospitala vården ökar efterfrågan och kraven på denna problemställning. Det handlar främst om att förhindra smittspridning som MRSA och virus men även om att få en fungerande logistik kring detta. Allt flera går över till engångsmaterial när man tittar på t.ex. andningsvård men nu ökar även efterfrågan på bäddset för bårar i engångsmaterial. Här har vi samlat de produkter som tillsammans bidrar till att skapa en bättre hygienisk arbetsmiljö. 

© 2024 Ferno Norden