Jump to content

Ögondusch

Ögondusch är ett snabbt och effektivt sätt att ta bort till exempel skräp och damm. Om du får ett skadligt/frätande ämne i ögat, ska du skölja omedelbart och kontinuerligt tills dess att du har kunnat transportera dig till en vårdinrättning. Ögondusch är en naturlig del av arbetsplatsens säkerhet och ingår som standard vid ett aktivt arbetsmiljöarbete på företagen idag. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter är rekommendationen därför att ha en ögondusch tillgänglig som räcker för minst 15 minuters spolning. Vi rekommenderar att du har alltid har två flaskor ögondusch lätt tillgängligt även i hemmet om olyckan är framme. 

© 2024 Ferno Norden