Jump to content

Urtagningsprodukter

Urtagningsprodukter är ett samlingsnamn på produkter som används för räddning av personer i trånga utrymmen/fordon där man samtidigt vill rörelsebegränsa nacke och rygg.

© 2024 Ferno Norden