Jump to content

Scoopbår/Spineboard

En spineboard eller mer populärt kallat Scoop bår (ryggbräda) används prehospitalt för att stötta en patient med en misstänkt rygg eller lemskada. Våra Scoopbårar används dagligen av ambulanspersonal, livräddare och räddningstjänst världen över. Många företag inom exempelvis industri, bygg och offentlig miljö har idag våra produkter som del i sin krishanteringsplan och ach arbetsmiljöarbete. Vi har sålt över 100.000 Scoop bårar vilket gör dem till de mest populära Scoopbårarna i världen.

© 2024 Ferno Norden