Jump to content

Bårsläde och lås

Varje ambulansbår behöver ett låssystem. Ibland är det 2-delade fristående lås, 2-delade lås med styrskenor, en egen komplett låsenhet eller ett lås integrerat i en bårsläde. 

Varje lås måste förankras i golvet på fordonen, den installationen ansvarar fordonsbyggaren för. Ofta förekommer det en besiktningsregistrering för fordon med liggande bårplatser. Vid den här besiktningen kontrolleras att man har installerat godkända bårar och lås på en godkänd golvlösning i den unika fordonsmodellen. 

Standards som reglerar det här är: EN1789 och EN1865 samt ibland lokala föreskrifter i tillägg. 

© 2024 Ferno Norden