Jump to content
Adobe Stock 139235343

Räddning i extrema miljöer

Det är svårt att beskriva räddningsutrustning för räddningsuppdrag i generella termer då det kan röra sig ifrån allt ifrån vattenräddning, fjällräddning, höghöjdsräddning, räddning i otillgänglig terräng samt i till exempel slutna utrymmen. 

Utifrån uppdraget kan därför val och behov av utrustning variera stort inklusive möjligheterna att hantera kraftigt nedkylda patienter (hypotermi).

Dsc7147 970x648 20190714204408 OPT

Skog, mark och fjällräddning

Räddningsarbete i otillgängliga miljöer som i skog, mark och fjällräddning med mera ställer andra krav på utrustningen. Ibland måste utrustningen transporteras för hand och skadade personer räddas i branta miljöer.

Ferno tillverkar även egna produkter speciellt framtagna för att just användas i miljöer som oländig terräng. Det är allt ifrån hjul till räddningsbårar till att nyttja material som titan för att klara att förflytta utrustning längre sträckor.

Produkter och tillbehör för otillgängliga miljöer

Mg 3541 copia 20220511092057 OPT

Vattenlivräddning och marin miljö

Vattenräddning och räddningsarbete i vatten och otillgängliga miljöer ställer höga krav på personal och utrustning. Ferno Norden är en global aktör med produkter speciellt framtagna för räddningsinsatser i vattenmiljö som evakueringsutrustning, räddningsbårar och flythjälpmedel med mera. 

Ett räddningsuppdrag i vattenmiljö kan variera kraftigt och val av utrustning beror på skadeläget

Produkter och tillbehör för vattenräddning

Orizzontale pulita xt 20220511092831 OPT

Räddning i trånga utrymmen

Inom industrin, i olika byggmiljöer eller under arbete med till exempel VA, vatten och avlopp pågår ofta arbetet i speciellt utsatta miljöer. Bland annat i slutna utrymmen/confined space eller arbete på höjd. Det finns tydliga lagar och föreskrifter som ställer krav på arbetsplatsens utformning, ventilation, riskbedömningar och utrustning m.m. 

En del i det arbetet är att ha en plan för räddning och evakuering vid akut skada eller sjukdom bland personalen. Här gäller det att ha en förberedd plan och utrustning på plats som klarar uppgiften. Val av utrustning styrs av förutsättningarna i miljön.

Produkter för räddning i slutna utrymmen

Img 3676 ok 20190918153947 OPT

Tripod Quapod Bridgesystem

Räddningsuppdrag innebär ofta att man måste lyfta en nödställd person upp från brunnar, bergsklippor, över kajkanter och liknande. Denna typ av avancerad räddning kräver användning av en tripod, quapod eller större system som Arachnipod bridge.

Alla våra produkter inom detta område är noggrant genomtänkta för snabb anpassning till olika räddningsuppdrag och är utformade för att fungera effektivt i professionella räddningsinsatser. Se nedan för våra produkter avsedda för detta ändamål.

Tripod Quapod Bridgesystem produkter

Adobe Stock 314946706

Hypotermi

Uppdrag i avancerade miljöer innebär ofta räddning av våta och kraftigt nedkylda patienter som kan ha en lång transportsträcka. Detta ställer höga krav på effektiva hypotermiprodukter. Ferno Norden har ett rikt utbud av produkter och lösningar för att ta hänsyn till faktorer som vind, låga temperaturer och nederbörd. 

Mild hypotermi: Kärntemperaturen är 32-35 grader. Du fryser med ökad hjärt- och andningsfrekvens. Du kommer att uppleva darrningar, ökad andningsfrekvens, ökad puls och ökat blodtryck. Du blir apatisk och har svårt att fatta kloka beslut. I den här situationen är vanligtvis passiv uppvärmning, varma drycker och näring tillräckligt.

Måttlig hypotermi: Kärntemperaturen är 28-32 grader. Andningen blir ytlig. Hjärtat slår långsammare, kylan kylar ned kroppen och personen närmar sig medvetslöshet. Situationen är allvarlig och medicinsk behandling är akut nödvändig. I den här situationen är en del av behandlingen att tillföra extern värme.

Frågor? Kontakta oss direkt!

Ferno norden 12
qr code for Svante Lagerlöf
Name
Svante Lagerlöf
Position
Product Specialist
E-mail
svante@fernonorden.com
Phone
+46 0 520 420 205
Anna
qr code for Anna Tranberg
Name
Anna Tranberg
Position
Product Specialist
E-mail
anna@fernonorden.com
Phone
+46 0 520 420 200
Ferno norden 9
qr code for Anders Åberg
Name
Anders Åberg
Position
Customer Service Manager
E-mail
anders@fernonorden.com
Phone
+46 0 520 420 200
Ferno norden 18
qr code for Pierre Kördel
Name
Pierre Kördel
Position
General Manager
E-mail
pierre@fernonorden.com
Phone
+46 0 520 420 201

© 2024 Ferno Norden