Jump to content
Shutterstock 336808640

Militär och civil beredskap

Ferno Norden Military Systems är dedikerade och specialiserade inom beredskap och evakuering från skadeplatsen till avancerad behandling. Med gedigen erfarenhet och ett brett utbud erbjuder vi en helhetslösning som inkluderar medicinskt förbrukningsmaterial, traumaprodukter, medicinsk utrustning, IFAKs, utbildning och logistiklösningar. 

Detta säkerställer snabb och effektiv förstärkning av beredskapen i kommuner eller regioner, skräddarsydd för specifika behov inom militären, civilförsvar och civil beredskap.

I situationer som katastrofer och krig, där hälsovården kan sättas ur spel, blir prehospitala behov kritiska. Erfarenheter från Ukraina indikerar att vi måste förbereda oss för längre behandlingstider på skadeplatserna och långa evakueringskedjor (CasEvac). Förändringar i världssituationen kräver ökad robusthet och förberedelser för att möta kraven på högre beredskap.

Ferno Norden Military Systems är en av Nordens ledande leverantörer av militära och civila prehospitala beredskapslösningar. Vi fortsätter att utveckla innovativa lösningar som möter utmaningarna i en ständigt föränderlig värld. Vår dedikation att ligga i framkant av utvecklingen säkerställer att samhället kan hantera framtida utmaningar med trygghet och effektivitet.

Adobe Stock 830399138

Militär beredskap

Militär beredskap har ett specifikt fokus på avancerad prehospital utrustning. Sortimentet är noggrant anpassat med avseende på vikt, flexibilitet, användningsområden och anpassningar baserade på erfarenheter från krigszoner. 

Vi är specialiserade på Tactical Field Care (TFC), Taktisk Evakuering (CasEvac) och medicinsk evakuering över långa avstånd med båt, flyg eller bil (MedEvac). Vi erbjuder också all utrustning som krävs inom Tactical Combat Casualty Care (TCCC).

Adobe Stock 740635538

Civil beredskap

Civil beredskap och civilförsvar innefattar krisförberedelser och civilförsvar i kommuner och regioner, och civilförsvaret har som huvuduppgift att skydda civilbefolkningen i kris och krig. 

Ferno's dedikation till att erbjuda enkla och avancerade räddnings- och prehospitala produkter och utrustning gör att samhället kan hantera komplexa situationer och leverera behandling av högsta standard.

Relaterade produkter

Frågor? Kontakta oss direkt!

Ferno norden 12
qr code for Svante Lagerlöf
Name
Svante Lagerlöf
Position
Product Specialist
E-mail
svante@fernonorden.com
Phone
+46 0 520 420 205
Anna
qr code for Anna Tranberg
Name
Anna Tranberg
Position
Product Specialist
E-mail
anna@fernonorden.com
Phone
+46 0 520 420 200
Ferno norden 9
qr code for Anders Åberg
Name
Anders Åberg
Position
Customer Service Manager
E-mail
anders@fernonorden.com
Phone
+46 0 520 420 200
Ferno norden 18
qr code for Pierre Kördel
Name
Pierre Kördel
Position
General Manager
E-mail
pierre@fernonorden.com
Phone
+46 0 520 420 201

© 2024 Ferno Norden