Kangoofix

Kangoofix är ett helt unikt och nyutvecklat patenterat bältessystem för att genomföra säkra ambulanstransporter av nyfödda barn. Kangoofix är framtaget för att skydda barnet, föräldern och personalen. Alla skall kunna vara säkert fastspända i en ambulans. Kangoofix är testad dels genom medicinska fälttester och dynamiska krocktester (10 & 20G).