Kangoofix

Kangoofix är ett helt unikt och nyutvecklat patenterat bältessystem för att genomföra säkra ambulanstransporter av nyfödda barn. Kangoofix är framtaget för att skydda barnet, föräldern och personalen. Alla skall kunna vara säkert fastspända i en ambulans. Kangoofix är testad dels genom medicinska fälttester och dynamiska krocktester (10 & 20G).

Produktnummer Produktnamn
GE15271000822 Kangoofix Innersele
GE15271000825 Kangoofix Förvaringspåse
GE15271000824 Kangoofix Ryggplatta
GE15271000821 Kangoofix Bälte
GE15271000823 Kangoofix Värmepåse inkl. mössa