Dekal AVSPÄRRAT A5

Klisterdekal  i A5 format med texten AVSPÄRRAT samt undertexten JÄMLIKT RÄTTEGÅNGSBALKEN 27 KAP. 15§. ÖVERTRÄDELSE MEDFÖR STRAFFANSVAR POLISEN OBS kan endast beställas av polismyndigheten

Produktnummer Produktnamn
SEB250300 Dekal AVSPÄRRAT A5